Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Jak ve Výsluní začalo strašit aneb několik postřehů k reportáži Reportérů ČT

11. 01. 2016 8:00:00
Ne, ne, neobživla středověká strašidla a nezačala provozovat svou starou živnost, strašení ve Výsluní má na svědomí firma APB Plzeň a její (p)oddaní.

Před týdnem byla v pořadu "Reportéři ČT" uvedena reportáž s názvem "Ideály v praxi" , která ukazuje, že i instituce, které mají ve štítu obhajování pravdy a spravedlnosti, jsou s těmito hodnotami na štíru. Protože se jedná o causu, která se dotýká mě osobně a oblasti ve které žiji, rád bych připojil několik podrobností, na které už nezbyl v reportáži dostatečný prostor. Celá reportáž je ke zhlédnutí zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/216452801240001/

V souvislosti se zmíněnou stavbou Větrného parku Chomutov (VPCH) usiluje firma APB Plzeň o souhlas města Výsluní, aby část stavby VPCH mohla provést také v katastrálním území města a obcí, které má Výsluní ve své správě. APB o něj usiluje naprosto umanutě už mnoho let, aniž by se dokázala nějak pohnout z místa a zároveň, aniž by se alespoň pokusila uvést svůj projekt do souladu s podmínkami Územního plánu (ÚP) města. Zkrátka, my, APB Plzeň, stavíme VPCH tak jak jsme si usmysleli a basta. Při tomto přístupu, kdy se APB snaží nacpat věže kam se dá, bez sebemenšího ohledu na místní obyvatele, se není co divit, že se obyvatelé města zapřeli a nechtějí o stavbě ani slyšet.

Ve městě vznikl spolek Krušno, který v jednotlivých schvalovacích řízeních upozorňuje na chyby v projektu, nesrovnalosti v tom, jak APB projekt prezentuje a jak ho ve skutečnosti chce stavět, na to, že EIA VPCH, která byla schválena, nesouhlasí se skutečným provedením parku a v neposlední řadě na celý sled nezákonností, které schvalování stavby provází a které nejenom zástupci investora ale i úředníci magistrátu města Chomutova a Krajského úřadu v Ústí nad Labem přehlížejí nebo neskrývaně ignorují.

Při tomto postupu firmy APB Plzeň, kdy není schopna a asi ani ochotna uvést projekt VPCH do souladu s příslušnými zákony, nařízeními a omezeními, vyrukovala na obyvatele města a především na jeho zastupitele s jinou taktikou, která se jim už nejspíš osvědčila jinde. Firma a její pohůnci začali vyvolávat usilovně atmosféru strachu, kterou dovedl nedávno k vrcholu právní zástupce v reportáži zmíněné právní firmy "Frank Bold advokáti" mgr. Jiří Nezhyba. Tato firma si vepsala do vínku, že zrekonstruuje náš stát. V podání firmy "Frank Bolt advokáti" se toho snad ani nechci dožít. Ale popořadě.

První strašidýlko ve Výsluní byl Pavel Březina osobně. Když neustále narážel na neústupnost zastupitelů, vyrukoval s novou taktikou. Přijel jednou zase do Výsluní a místo obvyklých bubáčků na radnici, začal courat po městě a dělat naoko inventuru městského majetku, potom před zastupiteli držel projev o tom, že o všechen městský majetek přijdou v exekuci, kterou proti městu vyvolá na "základě škod", které APB utrpěla nespoluprací města. Dlužno dodat, že spolupráce města se dodnes firma dovolává na základě dávno neplatné smlouvy, kterou kdysi město uzavřelo s firmou Windenergie s.r.o. a kterou APB překoupila. Smlouva s Windenergií, která kdysi chtěla větrníky v katastru také stavět, obsahovala m.j. podmínku, že Windenergie stavbu provede v určitém časovém období, což se nestalo. Město dnes disponuje celkem třemi nezávislými právními posudky, které smlouvu díky tomuto klasifikují jako neplatnou. Březina tedy valný dojem neudělal a dá se říci, že si na městu vylámal svůj už tak dost řídký chrup. Povolal tedy posily.

Měli jim být František Prášil, někdejší městský policista z Chomutova odejitý z jejich řad z neznámého důvodu a ing. Pavel Hrouda, jinak zastupitel města Starý Plzenec, který se v Chomutově proslavil vykácením historických lip při stavbě Lidlu. Za pokácení stromů dostali pokutu dělníci, kteří kácení prováděli v dobré víře, že tyto věci si investor vyřídil. Lípám nakonec postavilo město Chomutov pomník a Lidl stojí. Klasifikace ing. Hroudy jako krizového manažera byla tedy potvrzena a pan Hrouda byl APB najat, aby ve Výsluní zlomil odpor vůči VPCH a APB.

Zatímco oba mají ve služebních mailech APB pozici jako "manažeři projektů", pan Prášil se ve strašení příliš neosvědčil a tak teď ve skutečnosti dělá šafáře v oboře v Úbočí, kterou APB za cca 29 mil.kč koupila, aby se stala významným vlastníkem pozemků v katastru a s jako takovým s ní bylo zacházeno = byla upřednostňována při rozhodování zastupitelstva. Alespoň tak nějak si to APB představovala. Nezůstalo jen u obory, za údajně 25 milionů kč koupila firma statek ing. Klímy, s údajně stejnou částkou byli emisaři firmy i za místními sedláky ing. Raškou a ing. Lacmanem. Oba je vyhodili. Ale peníze rozhodně není to, co by firmu APB trápilo, alespoň zatím. Do projektu VPCH dodnes investovala částku, která se odhadem blíží půl miliardě kč.

Zpátky k ing. Hroudovi. Nutno uznat, že je to zručný manipulátor, který dokázal rozeštvat město Výsluní na dva nesmiřitelné tábory a z rozjitřené situace poměrně těžit. Po Výsluní se pohyboval téměř měsíc, kdy stíhal denně otravovat starostku na úřadě a opruzovat tam průpovídkami o zmařené investici a odpovědnosti za ni, přičemž v mailové korespondenci s řadou lidí, i se mnou, neopomněl nikdy napsat frázi o tom, jak si starostky a její práce na úřadě váží. Používal princip obehrané desky, kdy donekonečna omílal mantru o tom, jak je stavba důležitá, městu přinese blahobyt a na věcné připomínky, důkazy, nesrovnalosti projektu a skutečnosti a nepoctivého a falešného jednání firmy APB nereagoval. Rozruch vzbudil větší než jeho chlebodárce, ale lidé ve Výsluní jsou většinově přesvědčeni o tom, že VPCH ve svém katastru nechtějí a proto neuspěl ani on. Na nějaký čas vše utichlo, ing. Hrouda se občas ukázal, prohodil něco v tom smyslu, že už je vše připraveno a rozjíždí se to směrem k úspěšnému provedení stavby. Pravda je ale taková, že v katastru Výsluní a obcí jím spravovaných, nedotáhla firma APB do úspěšného konce jediné dílčí řízení. Jinými slovy, nepohnuli se ani o milimetr a ing. Hroudu nakonec Březina z APB vyhodil. Podle toho co jsem se doslechl, se snaží ve Starém Plzenci postavit Penny market v historické části města. Někdo si holt nedá pokoj asi nikdy.

Ani za těchto okolností ale Pavla Březinu nenapadlo alespoň trochu ubrat a pokusit se s Výsluním domluvit. Naopak. Fanfarónsky zavolal starostce, "že od teď se s městem bude bavit už jen přes právníky" a s onimi právníky rozjel už skutečně ostrou kampaň, která začala krátce po letních prázdninách 2015.

V Chomutovském deníku a místní týdeníku Nástup byl formou placené inzerce zveřejněn štvavý článek, který podobně jako před tím, měl vyvolat především v zastupitelích Výsluní strach z údajné odpovědnosti za stamilióny, které APB pitomě vyházela v době, kdy už dávno věděla, že město ani obyvatelé se stavbou nesouhlasí a kdy neměla v ruce nic jiného, než onu neplatnou smlouvu překoupenou od Windenergie s.r.o.. Článek, přes to, že byl zjevně dílem právníka, byl poměrně hloupý, navíc podepsaný jménem neexistujícího spolku. Víc než cokoli jiného z něj čišela snaha, aby autor neprozradil svou identitu a nemohl s ním být spojován. Asi dobře věděl proč. Pamflet byl doplněn tzv. "Předžalobní výzvou" ve které bylo městu sděleno, že dosavadní škoda na nerealizovaném parku činí 130 mil.kč a že jestli je nechtějí zaplatit, tak ať spolupracují na realizaci VPCH. Ač se pacholci APB snažili sebevíc a oba výtisky kolportovali zdarma do každé schránky ve Výsluní, valný účinek to nemělo. Proto APB sáhla po zatím posledním svém trumfu.

Mgr. Jiří Nezhyba, právník "Frank Bold advokáti" už s APB spolupracuje delší dobu (minimálně dva roky) proto bylo v reportáži úsměvné vyjádření pana France, jak si v časovém presu nebyli schopni vylustrovat, co je Pavel Březina zač. Pan Nezhyba nejdříve u Nejvyššího správního soudu (NSS), s pomocí obce Petrovice v roli užitečného idiota, úspěšně napadl část Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZURÚK), která vymezovala vzdálenosti strojů větrných elektráren od prvních stavení obcí na 3km. Toto bylo bez náhrady zrušeno, takže v Ústeckém kraji se dnes díky osvícenému rozhodnutí NSS smí stavět vrtule hned za vaším barákem. Zajímavé na tom také je, že šlo už o druhé, naprosto totožné řízení s totožnou žalobou. Zatím co v prvním řízení byla žaloba zamítnuta, v druhém byla uznána jako důvodná a zrušena byla část ZURÚK, přičemž zástupci APB už měsíce před vlastním řízením vystupovali tak, že si byli naprosto jisti jeho výsledkem.

Na základě informace mgr. Jiřího Nezhyby zde vkládám upřesnění a omluvu za uvedení nepřesné informace: Druhé rozhodnutí NSS bylo naprosto opačné z důvodu toho, že to první Ústavní soud zrušil. Druhý rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci žaloby obce Petrovice na Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje tedy nemohl být jiný. Ve světle této informace, která mi chyběla, je pochopitelné, že po výroku Ústavního soudu si zástupci APB mohli být předem jisti, jak dopadne následné řízení.

Další bodíky nasbíral mgr. Nezhyba u soudu v Ústí nad Labem, který díky jeho žalobě zrušil Stavební uzávěru v katastru města Výsluní, kterou město vyhlásilo, protože firma APB svými nesnesitelnými ataky a tlakem na to, aby se zastupitelstvo zabývalo téměř výhradně jejími nehoráznými požadavky, díky čemuž nebylo takřka možné vést ve městě normální život. Soud uzávěru zrušil pro formální pochybení, kdy podle něj byla "uzávěra pojata příliš široce a podle dokumentace nebylo vždy přesně jasné čeho se týká a čeho ne".

Ani zmařená stavební uzávěra ale stavbu příliš nerozpohybovala. Firma, díky neplatné smlouvě, musí ze zastupitelů vydojit souhlas s věcnými břemeny a některými dalšími náležitostmi. Proto se tandem Březina-Nezhyba rozhodl zvýšit tlak. Na konci roku poslal mgr. Nezhyba zastupitelům města otevřeně výhrůžný dopis, ve kterém se dožaduje plnění oné neplatné smlouvy (on a APB tvrdí, že platí) a v které vypočítal, že nespolupráce může aktérům vynést až 8 let kriminálu. Inu, číst materiály zástupce právní firmy, která rekonstruuje a buduje právní stát je jedna radost. To, co provozuje APB jeho prostřednictvím vůči městu a jeho zastupitelům není rekonstrukce státu a už vůbec ne právního. To, co dělá se totiž nazývá mobbingem a je to trestné.

Závěrem jedna dobrá rada pro ty,kteří jsou členy zastupitelstev obcí nebo měst. Pokud za vámi přijdou emisaři firmy APB Plzeň, že by u vás rádi investovali, vyrazte s nimi bez sebemenšího zaváhání dveře. Umožnit jim cokoli ve vašem katastru znamená, že si do něj nasadíte tu nejdrzejší veš, na kterou neplatí ani DDT, které se už nikdy nezbavíte a která vám přinese jen problémy a nepříjemnosti.

Z Krušných hor V.Šťastný

Pořad "Reportéři ČT"

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/216452801240001/

Autor: Vladimír Šťastný | pondělí 11.1.2016 8:00 | karma článku: 24.24 | přečteno: 1523x

Další články blogera

Vladimír Šťastný

Zamyšlení nad ustanoveními Kodexu blogera na blogu idnes.cz.

Úvodem bych chtěl předeslat, že ač nejsem příliš aktivní psavec, možnosti blogování na idnes si vážím a to hned z několika důvodů.

6.10.2017 v 18:24 | Karma článku: 13.90 | Přečteno: 428 | Diskuse

Vladimír Šťastný

Mí Floydi.

Každého z nás formuje především to, s čím se setkává v období dospívání. To, s čím se člověk potká ve věku zhruba 14-25 let, ho ovlivní nejspíš na celý zbytek života.

1.10.2017 v 10:26 | Karma článku: 16.85 | Přečteno: 398 | Diskuse

Vladimír Šťastný

Spasí nás elektromobilita?

Přemisťování pomocí samohybů na elektřinu má v posledních létech politickou zelenou. Dokonce se čerstvě projevuje tzv. elektromobilní hujerismus. Mají ale elektromobily dostatečný prostor a všechny předpoklady pro své uplatnění?

24.9.2017 v 8:45 | Karma článku: 29.39 | Přečteno: 720 | Diskuse

Vladimír Šťastný

V hlubokých hvozdech Šumavských…

Letos jsme byli se ženou vylákáni našimi známými na Šumavu, abychom tam s nimi přes víkend obkroužili několik cyklistických tras, přišli na jiné myšlenky, vysadili, odpojili se, vypnuli a tak vůbec a užili si posledního

9.9.2017 v 17:52 | Karma článku: 19.96 | Přečteno: 719 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Vladimír Havránek

U nás za 1486 korun, v Polsku stejný nákup za 940, běžte s úsměvem volit!

IDNES uskutečnila kontrolní nákupy v pěti zemích. Naše země vyšla jako nejdražší. A to i ve srovnání s Německem či Rakouskem. V těchto státech byl nákup o cca 280 korun levnější. Ochutnali jste někdy šmakuládu z Hame?

17.10.2017 v 8:49 | Karma článku: 18.56 | Přečteno: 246 | Diskuse

Dominik Hrubý

Piráti, zůstaňte na střídačce!

Pirátská strana čeří vody českého stranického systému už dlouho. A podle průzkumů má slušnou šanci získat za dva týdny mandáty v Poslanecké sněmovně.

17.10.2017 v 8:25 | Karma článku: 11.23 | Přečteno: 421 | Diskuse

Karel Trčálek

Volit srdcem? Paní Šichtařová je příliš velká optimistka

Autorka článku „Přiznání“ přiznává, že je spoutána zakyslými bonzáky, nepřejícími sousedy a závistivými bývalými spolužáky. Toho se chce zbavit v těchto volbách, a proto bude volit srdcem. Podaří se jí to? Pochybuji...

17.10.2017 v 8:22 | Karma článku: 4.86 | Přečteno: 157 | Diskuse

Karel Januška

Válka v justiční mafii II

Soud odsoudil jiného soudce, protože policie předložila soudu dokument, ve kterém obviněný soudce jednal v rozporu se zákonem (přijal úplatek). Rozsudek nad obviněným soudcem nenabyl právní moci. Obviněný soudce se odvolal.

17.10.2017 v 8:22 | Karma článku: 5.26 | Přečteno: 116 | Diskuse

Michal Jedlicka

Škodu pak zaplatí stát, jak nezodpovědné!

Včera hned dvakrát v médiích zaznělo, že stát bude platit za škody, které způsobili jeho úředníci. A je jedno, jestli úředníci ministerští či členové vlády, nebo prezidentské kanceláře.

17.10.2017 v 7:42 | Karma článku: 13.78 | Přečteno: 231 | Diskuse
Počet článků 85 Celková karma 20.03 Průměrná čtenost 1499
Místní patriot, který ví, že Krušné hory jsou krásné


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.