Úterý 2. června 2020, svátek má Jarmil
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 2. června 2020 Jarmil

Frank Bold advokáti – Rychlé šípy naší advokacie?

25. 05. 2016 7:56:36
Dovolil jsem si o tom v jednom svém Facebookovém příspěvku zapochybovat a zároveň si i (sprostě) ulevit. I ozvala se okamžitě paní Bára Buchtová, která má na starosti PR Franka Bolda advokátů (FBa) a jala se mě přesvědčovat, že to

není tak, jak říkám. Možná ne, ale rozhodně to není ani tak, jak tvrdí paní Buchtová. Jako členové spolku Krušno i jako občané města Výsluní a obcí, jež spravuje, máme totiž s praktikami jednoho advokáta FBa celkem nehezké zkušenosti.

FBa bychom si asi nikdy nevšimli, kdyby se tato společnost nestala zástupcem firmy APB Plzeň a.s. ve věci výstavby Větrného parku Chomutov (VPCH) a kdyby její advokát, mgr. Jiří Nezhyba, nepoužíval velmi nečisté praktiky způsobů ovlivňování veřejného mínění a zastrašování zastupitelů města Výsluní. Causu VPCH jsem ve svém příspěvku zmínil a paní Buchtová mě odkázala na web stránku FBa, kde se firma vyjadřuje k reportáži Reportérů ČT, která VPCH, ale pouze okrajově, protože reportáž nebyla o VPCH ale o korupci ve státní správě, zmiňuje. http://frankbold.org/zpravodaj/kategorie/z-medii/aktualizovano-frank-bold-v-reporterech-ct-kauza-apb-plzen

Vyjádření ale docela dost míchá hrušky a jablka a vyjadřuje se místy nepřesně. Je jen otázkou, zda je to pohodlností a nedůsledností zástupců FBa, nebo účelového mlžení. V aktualizaci z 5.1.2016 (FBa má uvedeno 2015) píší, „že jim dal za pravdu jak Krajský soud v Ústí nad Labem, tak i Ústavní soud. Je docela tristní, že právnická firma má v názvech soudů hokej. U Krajského soudu v Ústí nad Labem byla skutečně zrušena Stavební uzávěra města Výsluní, ale nikoli z důvodu, že by někoho poškozovala, ale pro formální pochybení při její tvorbě. Ústavní soud VPCH nikdy neřešil, neřešil ho ani žádný jiný soud. Jediné další jednání soudu týkající se zprostředkovaně VPCH, proběhlo u Nejvyššího správního soudu (NSS) u kterého byly díky přičinění advokáta Nezhyby zrušeny ty části Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚRÚK), které stanovovaly odstup strojů větrných elektráren od prvních obydlí a zastavitelných území obcí. Díky APB, panu Nezhybovi a obci Petrovice, která APB posloužila jako užitečný idiot, dnes ZÚRÚK neobsahují nic, co by investory zavazovalo nestavět vám své stroje hned za barák. Odstup byl zrušen bez náhrady, v Ústeckém kraji tedy neplatí žádný limit pro jejich stavbu. Alespoň my tady vidíme rozpor v naplňování Etického kodexu FBa. http://www.fbadvokati.cz/dodrzujeme-eticky-kodex-frank-bold

Na základě informace mgr. Jiřího Nezhyby zde vkládám upřesnění a omluvu za uvedení nepřesné informace: Ústavní soud ve věci VPCH zprostředkovaně rozhodl tím, že zrušil rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci žaloby obce Petrovice na Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje. O rozhodnutí Ústavního soudu v této věci jsem nevěděl a neměl jsem tudíž úplné informace. Frank Bold advokáti nemají v názvu soudů hokej, jen uvedli ve svém textu rozhodnutí Ústavního soudu bez kontextu, z kteréhož důvodu jsem chybně vydedukoval, že se v názvech soudů mýlí.

Jednání mgr.Nezhyby v případě VPCH a sporu města Výsluní s APB Plzeň a.s. mají do etického chování na míle daleko. Na internetu je například článek jak mgr.Nezhyba brání obec Dobřejovice před agresívním developerem Domo Development, který v katastru obce začal stavět bez Stavebního povolení a autor se v něm rozhořčuje nad jednáním investora, který vyhrožuje a zastrašuje její zastupitele tím, že budou muset hradit škodu v řádech miliónů za zmařenou investici. http://zpravy.aktualne.cz/regiony/stredocesky/developer-hrozi-obci-ze-mu-bude-hradit-skodu-pritom-sam-stav/r~42e72a4212ce11e69966002590604f2e/

Citace z článku: Advokát Jiří Nezhyba z Frank Bold tvrdí, že vedení obce odvoláváním proti rozhodnutím, která můžou zhoršit životní prostředí, hájí oprávněné zájmy obyvatel. Jaké však je naše překvapení, když ten samý advokát, mgr.Jiří Nezhyba v pověření FBa, vyhrožuje a zastrašuje zastupitele Výsluní, které se brání výstavbě desítek větrných elektráren ve svém katastru, které by prokazatelně zhoršily životní prostředí zdejších obyvatel. Zastrašuje a vyhrožuje těmi samými prostředky, jako Domo Development v jehož případě je to údajně špatně a nepřípustně. Člověk nemusí být žádný génius, aby mu došlo, že oportunistické chování FBa, která navíc sama sebe staví do role těch nejspravedlivějších a slibujících, že opraví náš stát, je v rozporu jak s jejich vlastním kodexem, tak v oné spravedlnosti, tak, jak ji všichni chápeme a jak nám ji vštěpovali naši rodiče, když jsme byli ještě malí. Kdyby FBa byla skutečně zásadová a trvala na svých etických principech, musel by pan Nezhyba dnes bránit město Výsluní a jeho obyvatele, protože jsou to oni, kdo jsou v jasné nevýhodě a nerovném postavení vůči agresívnímu investorovi s takřka neomezeným rozpočtem.

Další minela v argumentaci FBa je operování s tím, že projekt VPCH prošel úspěšně posuzováním vlivů na životní prostředí (EIA). Tím úspěšně asi advokáti myslí to, že byl schválen, ALE... VPCH je letitá stavba a jeho první EIA pocházela už z roku 2002. Za tu dobu se vše úplně změnilo. Počty strojů, jejich umístění, výška, výkony, to všechno bylo úplně jinak a právem jsme jako občané a spolek Krušno volali po novém řízení nebo zásadní aktualizaci a po souladu s tehdy platnými ZÚRÚK. Nakonec to musel uznat i investor a novou EIU, Větrný park Chomutov – změna záměru (MZP424), si opatřil. Ano, opatřil je správné slovo, protože EIA vůbec neprošla schvalovacím řízením podle zákona č.100/2001 Sb. i když to účastníci řízení (pouze s vyjímkou investora) požadovali. EIA byla prostě schválena Ministerstvem pro životní prostředí dne 7.10.2013. Trochu pikantní je na tom také to, že už měsíc před tím (13.9.2013) byla investorovi udělena autorizace na provoz Parku. Udělit autorizaci projektu, o kterém v té chvíli není zřejmé, jestli negativně neovlivní životní prostředí je divné, nelogické, možná nezákonné a na přeskáčku kroků, které projekt musí chronologicky absolvovat. Projekt nejenom, že nebyl uveden do souladu s tehdy platnými ZÚRÚK, ale je přitom schválenými výškami strojů a jejich umístěním navíc v rozporu s Územním plánem města Výsluní (ÚP), na který se FBa taky odvolává a přes který se dožaduje plnění ze strany města Výsluní. Jak si může právnická firma vůbec dovolit vynucovat si realizaci stavby, která není v souladu s ÚP a jak může z tohoto důvodu zastrašovat členy zastupitelstva, pro které je přímo povinností, bránit stavbám, které nejsou v souladu s ÚP? To jsou ty nové pořádky podle FBa?

No a v neposlední řadě je tu ona nešťastná smlouva o spolupráci, kterou kdysi město Výsluní podepsalo s někdejším investorem, firmou Windenergie s.r.o. Platnost této smlouvy ale zanikla nesplněním jejích podmínek už firmou Windenergie s.r.o. To, že ji firma APB Plzeň od Windenergie odkoupila je pouze výsledkem fanfarónství, arogance, omezeného rozhledu a nezlomné víry jejího prokuristy Pavla Březiny, že penězi vrhanými na ta správná místa vždy dosáhne svého.

Na smlouvu byly ve městě Výsluní vytvořeny celkem čtyři právní posudky, které potvrzují její neplatnost s tím, že definitivně může rozhodnout pouze soud. FB advokáti jsou ale asi něco více, operují s tím, že mají vlastní posudky, které naopak potvrzují její platnost. Jako právníci, navíc ti spravedliví, by ale měli vědět, že tam, kde neexistuje právní shoda, rozhoduje soud, ne právní názor jednotlivce. Konec konců jsme s paní Buchtovou uzavírali svoji debatu v naději, že rozhodování necháme soudům. Souhlasíme a první, co by měla FBa udělat je vyslat mgr. Nezhybu k soudu, kde si nechá platnost smlouvy potvrdit. On to ale neudělá, stejně jako to před ním několik let neudělala firma APB Plzeň a.s. Soud by totiž téměř jistě potvrdil její neplatnost a APB Plzeň a.s. by musela z Výsluní velice neslavně odtáhnout.

Ani hájení se, že obvinění z korupce Pavla Březiny nic neznamená a oni preferují presumpci neviny, není úplně na místě. Pan Březina toho má na triku mnohem více a celý způsob podnikání jeho a jeho bratra Petra je na hony vzdálený nejenom dobrým mravům ale i zákonům.

Prvním je černá stavba větrných elektráren v Hranicích u Aše http://zpravy.idnes.cz/vetrne-elektrarny-u-hranic-stoji-nacerno-fpv-/domaci.aspx?c=A130727_1956865_vary-zpravy_ba

Dalším je pokuta, kterou APB Plzeň dostala za narušení biotopu zvláště chráněných druhů v lomu v Plzni–Koterově
http://www.denik.cz/ekonomika/firma-apb-plzen-dostane-pokutu-za-zniceni20090701.html

A nikoli poslední je vyvezení stovek tun suti a stavebního odpadu zdemolovaného Zimního stadionu v Chomutově na skládku v Křimově v Krušných horách http://vladimirstastny.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=206435

Všechno je dohledatelné na internetu v řádu minut, není třeba Březinu složitě lustrovat, aby vám vyšlo, že to není dobrý člověk. Stovky miliónů s nejasným původem, které už APB Plzeň a.s. na stavbu vydala, aniž by nějaké dokázala sama vydělat, je také téma k zamyšlení. Ale i nezisková organizace se musí nějak živit a solventní klient, který se moc nekroutí, když má platit, je vždycky terno.

Ještě jeden bod na závěr, ve vyjádření FBa se vyskytuje tato věta:

„V případě záměru výstavby větrných elektráren na Výsluní jsme pečlivě zvažovali intenzitu zásahu do práv obyvatel města. Dospěli jsme k závěru, že výstavba nemá potenciál vysokou intenzitou zasáhnout do práv místních lidí“.

Dovolte, kdo to zvažoval a jaké podklady ke svým úvahám používal? Byli se zúčastnění alespoň podívat v lokalitě? Zajímali se někdy a ví, jakým způsobem se šíří hluk v krajině? Prostudovali si materiál, třeba od ing. Vladimíra Veleka, který systematicky hodnotí výsledky práce farmy Kryštofovy Hamry, která se nachází poblíž a která obsahuje větrnou růžici ukazující kterými směry, jak dlouho v roce a jak silně v oblasti fouká? To je totiž pro šíření hluku určující a naprosto zásadní. „Dospění k názoru“ FBa, je z ranku klasické úřednické arogance, kterou už jsme zde zažili mnohokrát. Určit někde u kafe v teplé kanceláři, „že jim to nebude vadit“. Mimochodem, takto probíhala i všechna řízení EIA větrných farem naší oblasti. Odborný oponent byl odněkud z Tramtárie, výsledek mu byl dokonale ukradený, v lokalitě se ani neukázal a jeho jediný zájem byl v tom, si za oponenturu dobře vydělat. Žádný nedokázal a ani se nijak nesnažil, přesvědčivě vypořádat naše připomínky přesto byla nakonec všechna řízení schválena.

Jsou nějakou institucí oficiálně stanoveny odstupy prvních obydlí od strojů větrných elektráren, jsou stanoveny nějaké hygienické limity? Nejsou. Když jsme se je pokoušeli zjistit například u firmy Niko Brno, která je dovozcem větrníků Dánského výrobce Vestas do ČR, přestali s námi komunikovat a začali dělat, že neexistují. Výrobce si tento prostor zásadně nijak nevymezuje, protože se mu tak zužuje prostor, kam by své stroje mohl ještě narvat. Ve vyspělejších zemích, které jsou nám mimochodem dávány za příklad, ale jen když se to hodí, si určitá pravidla už vytvořili. Například v Bavorsku vyžadují starostové obcí odstup od krajních obydlí, který se vypočítá jednoduchou rovnicí: celková výška věže x10. Při výšce současně vyráběných větrníků je to 1500 až 2000m. O tom už se dá prohlásit, že jde o rozumný kompromis.

Paní Buchtová v naší Facebookové konverzaci nakonec uznala, že mgr. Nezhyba stojí v případech Dobřejovice a Výsluní na opačných stranách. FBa se tváří, a na svém webu to tak také popisuje, jako právnická firma, která nehromadí primárně zisk, které jde o spravedlnost a která také údajně rekonstruuje stát. Z toho, jak koná pan Nezhyba, ale jasně vyplývá, že to tak není a my, po svých zkušenostech s ním, o tom pochybujeme právem.

Za spolek Krušno Vladimír Šťastný.

Autor: Vladimír Šťastný | středa 25.5.2016 7:56 | karma článku: 18.81 | přečteno: 1289x

Další články blogera

Vladimír Šťastný

Konec jedné z elektrických pohádek.

Začátkem tohoto měsíce ohlásila německá pošta (DP) zastavení výroby elektrododávek StreetScooter, které vyráběla pro vlastní spotřebu a pro případné další zájemce.

21.3.2020 v 10:12 | Karma článku: 25.13 | Přečteno: 643 | Diskuse

Vladimír Šťastný

Mohou větrné elektrárny zpomalovat vzdušné proudění?

Zástupci větrné lobby a fandové obnovitelných zdrojů energie tvrdí kategoricky, že ne, důkazy ale nikdo nepodává.

24.12.2019 v 9:23 | Karma článku: 38.12 | Přečteno: 2159 | Diskuse

Vladimír Šťastný

Taky stavíte dům od střechy?

Možná vám připadá ta otázka v nadpisu hloupá a nepatřičná, dům se stavět od střechy nedá, ale pokusím se zdůvodnit, proč se tak ptám.

10.9.2019 v 18:56 | Karma článku: 23.74 | Přečteno: 641 | Diskuse

Vladimír Šťastný

Klimatická Gréta, protestní pátky a co dál – 2.

Původně jsem považoval to, co jsem napsal v prvním, stejnojmenném blogu, za konečné a myslel jsem, že se už k tématu nebudu dále vyjadřovat. Značný ohlas v diskusi, ale především včerejší obsah pořadu Devadesátka na ČT24, mě

24.7.2019 v 9:40 | Karma článku: 36.09 | Přečteno: 1301 | Diskuse

Další články z rubriky Občanské aktivity

Zdenek Horner

Základní nepodmíněný příjem není rudá muleta

Je velmi zajímavé sledovat způsob reference o finském testování nepodmíněného základního příjmu. Titulky hlásají buďto krach výsledků nebo ironicky poznamenávají, že experiment činí lidi jen šťastnější.

2.6.2020 v 8:52 | Karma článku: 6.12 | Přečteno: 289 | Diskuse

Bedřich Dvořák

Musí malí živnostníci krátit tržby ? Stát by měl pomalu otevřít oči !

Po počáteční euforii devadesátých let nastalo utahování šroubů.Zavedlo se EET,různé evidence a manipulování s výší DPH. Pohyb výše DPH mezi 19 a 23 % ovlivní život každého žvivnostníka.Zavádět nějaké stanovení paušálů je pracné.

31.5.2020 v 17:31 | Karma článku: 9.63 | Přečteno: 820 | Diskuse

Luděk Peleška

Spravedlnost pro Georga Floyda?

Jenom? Spravedlnost pro všechny, nemyslíte? Více než půl století po zrušení segregace černošského obyvatelstva v USA, desítky let po zavedení pozitivní diskriminace a přesto hoří majetky, policie zatýká o sto šest? Co to?

31.5.2020 v 11:00 | Karma článku: 36.08 | Přečteno: 1447 | Diskuse

Zdenek Horner

Bude opět svoboda genocidy?

Neustále sílí hlasy volající po bezbřehé, ničím neohraničené svobodě, kterou mnohdy spojují se svatým tržním mechanismem. Bezohlednost narůstá a stává se veřejně dokonce morální normou a novodobou modlou.

29.5.2020 v 10:53 | Karma článku: 9.60 | Přečteno: 440 | Diskuse

Zdenek Horner

Nevědomost nebo lež aktéra spolku pro konání zla?

Bloger Nožička mystifikuje zdejší veřejnost svými dohady, ale možná v kontextu nutnosti konat zlo také třeba lže, aby dostal zastánce dobra do co nejhoršího světla. Je to nutné, aby bylo hůř nejen nám, ale i všem potřebným.

25.5.2020 v 20:25 | Karma článku: 14.03 | Přečteno: 835 | Diskuse
Počet článků 106 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1783

Místní patriot, který ví, že Krušné hory jsou krásné

Najdete na iDNES.cz